Hem

Välkommen till Nils Malmgren AB

nmvyNils Malmgren AB startades 1967 och är en av landets äldsta producenter av epoxiprodukter.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Det betyder att allt mellan inköp till försäljning sker under kontrollerade och dokumenterade rutiner.
Kvalitet har alltid varit vårt motto. Redan 1990 ISO 9000 certifierades Nils Malmgren AB (certifikat nr 12) som första tillverkare av produkter baserade på epoxiharts med tillhörande härdarsystem.

rangeSortiment

Vi har ett brett utbud av epoxiprodukter. För byggsidan har vi system för golv, väggar, tankar, silos, väg och bro, limning och spackling.

För industrisidan erbjuder vi produkter för limning, laminering, Filament Winding, olika gelcoats och gjuthartser.

Vi har även epoxi för den marina sektorn. Detta har vi samlat under en egen hemsida, och den hittar du på www.batepoxi.se.

Nyheter

Skillnad-dag-o-natt NM Efterlys 779 är en epoxibaserad markeringsfärg med extra lång efterlysande effekt. Efterlysande markeringsfärger används framför allt som kant- och pilmarkering vid utrymningsvägar.

NM Efterlys 779 har en avklingningstid på ca 14 timmar på vit bakgrund. Lämplig bakgrundsfärg är NM Golv 20 i kulör 27.

NM Efterlys 779 är i princip osynlig i dagsljus rekommenderas en svagare nyans på linjen om detta behövs.

NM Efterlys 779 har en unik sammansättning som möjliggör efterlysande linjer på svart underlag. Dock med reducerad efterlysande effekt.

epoxikurs Kemiska arbetsmiljörisker (Tidigare Härdplastutbildning)

Vi erbjuder den kurs som krävs enligt lag för att få arbeta med härdplaster och cyanoakrylat.
Kursen är bred och täcker in samtliga ämnen som berörs.
Vår laboratoriechef, med över 30 års erfarenhet av epoxikemi, leder de uppskattade kurserna. För mer information, kontakta oss på e-post eller telefon.

AFS 2005:18 Härdplaster upphörde den 1 juni 2015 och gick upp i Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43. Bl.a. skall alla som kommer i kontakt med diisocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser, metakrylater* eller akrylater* samt de som jobbar mer än 30 minuter per vecka med etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat genomgå utbildning.
En utbildning (inklusive gamla härdplastutbildningar) får inte vara äldre än fem år!
Så gick du utbildningen för mer än fem år sedan, är det dags igen.
(* Märkta med H317 eller H334)
You can find information in English here.

Varför så många epoxiprodukter?

carparkAnledningen är att det är viktigt att egenskaperna hos epoxiprodukter optimeras för sitt speciella område. Utöver det utbud som finns med här på hemsidan har vi fler produkter för specialändamål, för att kunna möta alla våra kunders krav och behov.

För att kunna uppnå vad som tidigare sagts så behövs betydande laboratorieresurser av såväl teknisk art som kunnig personal och det har Nils Malmgren AB. Det är detta som gör våra Epoxisystem unika och välkända.

Det finns i princip inga likvärdiga produkter, därför är det fel att byta ut en produkt från Nils Malmgren AB mot något annat.

40elayOm ni har några problem så står givetvis vår kunniga personal till förfogande.

Vi står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar, kostnader, alternativ etc. samt namn på lämpliga entreprenörer.