paintingFörord och historik

Jag har väl målat förr, så epoxi är inga problem!

Hade det varit så lätt, hade denna sida aldrig behövts läggas upp. Det är många saker som man måste ta hänsyn till för att göra ett bra jobb.

Varför fäster egentligen epoxi så bra på nästan allt? Varför måste man slipa mellan skikten? Vad är epoxi? Måste man vara noga med härdartillsatsen? Dessa och många fler frågor besvaras på denna sida.

Vill du hellre läsa i bokform, kan du beställa NM Epoxihandbok gratis från oss.

Materialet på denna sida är hämtat från vår bok “NM Epoxihandbok”, tredje utgåvan.

Inledning

Materialkunskap har alltid varit något nödvändigt för den som konstruerar. Med dagens stora efterfrågan på kvalitet, både på tillverkning, material och utförande, så är det en självklarhet att inköpare, arkitekter och entreprenörer besitter nödvändiga kunskaper om det de arbetar med.

NM Epoxihandbok är tillkommen för att ge kunskaper om epoxiplasternas egenskaper i en mängd olika applikationer.

Vi har samlat våra kunskaper om i första hand lågmolekylär epoxi och dess användning. Det är vår förhoppning att boken skall bidra till att göra produktvalen enklare och att hitta de bästa lösningarna för varje projekt.

Kort historik

Epoxiplasten har sina rötter långt tillbaka i historien, närmare bestämt till år 1936, då Dr Pierre Castan i Schweiz lyckades syntetisera ett epoxiharts som han härdade med ftalsyraanhydrid.

1939 utvecklade Dr S.O. Greenlee i USA epoxihartser av epiklorhydrin och bisfenol A, d v s  den typ av epoxihartser vi använder idag. Syftet med utvecklingen av epoxihartser var att finna ett bindemedel för beläggningar som var resistenta mot alkali, men det visade sig snart att epoxin hade betydligt fler goda egenskaper än så. Idag har epoxin sin givna plats inom såväl rymd, flyg, elektronik och bilindustrin som inom livsmedel, läkemedel, verkstad, offshore och båtindustrin. De allra flesta känner till ordet epoxi och förknippar det med något som är starkt.

Redan 1960 började Nils Malmgren och Curt Augustsson att formulera och producera produkter baserade på epoxi med härdare. 1967 hade omfattningen blivit så stor att Nils Malmgren AB startade med inriktning på epoxibaserade produkter.

Företaget kvalitetscertifierades 1990 och kunde därmed befästa sitt målmedvetna kvalitetstänkande.