Miljöansvar och grön produktportfölj

Mängden förfrågningar relaterade till ansvar växer kontinuerligt. Uppfyllelse av kundernas förväntningar samt hållbar tillväxt är bland våra första prioriteringar och därför satsar vi extra på att förbättra vår verksamhet när det gäller dessa aspekter.

Som tillverkare och distributör av epoxiprodukter är vi engagerade i att hitta mer miljövänliga alternativ till våra kunder och att välja ansvarsfulla samarbetspartners.

Vi samarbetar och söker lösningar tillsammans med våra leverantörer inom råvaror och transport för att minska de totala utsläppen från transporter av våra produkter. Där det är möjligt använder vi även återvunna förpackningar och returnerar kasserade förpackningar för återvinning.

Vi uppmärksammar miljömässigt ansvarsfull upphandling och optimering av vårt lager. Vi agerar ansvarsfullt när det gäller användningen av energi, el och vatten.

Grön produktportfölj

Vi strävar efter att ta hänsyn till både våra kunders och vår miljös behov på bästa möjliga sätt och på så sätt agera ansvarsfullt. Vi strävar efter att kontinuerligt öka antalet så kallade ’gröna produkter’ i vår portfölj. Epoxi är en helt syntetisk produkt producerad ur olja, men genom att välja en epoxi där en del av grundmolekylen ersatts med en förnyelsebar del, kan vi erbjuda ungefär 20% lägre koldioxidavtryck räknat på bindemedlet i våra produkter.

Då det inte finns någon universell definition av en grön produkt, har vi definierat tre aspekter som ofta anses ligga till grund för att definiera ett grönare val: grönare alternativ, cirkulär ekonomi och koldioxidavtryck.

→ Grönare alternativ

Vi strävar efter att erbjuda fler biobaserade produkter, helt eller delvis härrörande från material av förnyelsebart ursprung.

→ Cirkulär ekonomi

Vi vill genom att använda väl valda råvaror, bra formuleringar och verklighetsanpassade tester kunna erbjuda produkter som har ett långt bruksliv och kan ligga som grund för framtida lösningar. Produkter med en lång livslängd ger oftast låg belastning ekonomiskt och miljömässigt.

→ Koldioxidavtryck

Vårt mål är att erbjuda produkter vars innehåll har ett lågt och bekräftat koldioxidavtryck, där koldioxidavtrycket är helt kompenserat eller eliminerat under hela deras livscykel och efter att de inte längre används.

Vi berättar gärna mer om vår gröna portfölj, välkommen att kontakta oss redan i dag.