Ekonomi och miljö

Att välja rätt material från början är alltid rätt i ett långsiktigt tankesätt. Oavsett om det är ekonomi, miljö eller andra faktorer som spelar in. Ju färre gånger ett jobb måste göras om, desto lägre driftskostnad för hela systemet.

Den totala miljöbelastning är också den direkt proportionell mot beläggningens livslängd. Livslängden är en funktion av produktval, det är därför viktigt att välja rätt.

Betraktas ett golv, så hör det till byggnadens mest väsentliga delar. Dock ägnas det kanske inte tillräckligt med kraft för att finna den bästa och riktiga beläggningen. Ofta beror det på okunskap och allt för stor tro på försäljarens glättiga reklambroschyrer. Man kan aldrig ersätta kvalitet med långa garantitider.

Golv och vägg
NM Golv 100 UP, Finsø Maskinfabrik i Bredebro, Danmark
NM Golv 100, Finsø Maskinfabrik i Bredebro, Danmark

Det kan vara svårt att välja vad som skall läggas på en yta. Idag finns det många olika alternativ till ytbehandling och därför är det viktigt att man gör en kravanalys och sätter in ytan på en tidsaxel som går längre än garantin. På vår sida om Golvbeläggningar kan du fördjupa dig mer i ämnet för att göra en kravanalys.

Men oavsett så är ofta utgångsläget ett obehandlat betonggolv. Dessa kännetecknas av att de:

  • Dammar
  • Suger till sig oljor och andra föroreningar
  • Dålig kemikalieresistens
  • Svåra att hålla rena
  • Dålig slitstyrka o.s.v.

Därför, för att komma fram till rätt produkt, måste vi dels ha klart för sig vilka krav som ställs på golvet och dels känna till olika produkters funktioner och egenskaper.
Det är lätt att förstå att det inte går att tillfredsställa varierande krav med någon universalprodukt. Epoxiplasternas styrka ligger just i modifierbarheten, vilket garanterar att du kan få rätt produkt för dina krav. Oavsett om det är för en golv- eller väggyta.

gipvsh_fuktFukt

Fukt i byggkonstruktionen kan vara ett stort problem för inomhusmiljön. Fukt och alkali bryter lätt ner mattlim och orsakar en ohälsosam miljö. Vi kan erbjuda kompletta system för effektiv fukt-, alkali- och emissionspärrning. Dessa system har testats på provningsanstalt, och många år i fält har har bekräftat funktionen.

Lim och injektering

Att reparera genom att sammanfoga trasiga delar är ett välkänt tillvägagångssätt sedan lång tid. Sen om det är fasters gamla vas eller betongen i Ölandsbron, det spelar inte så stor roll. Allt kan lagas med ett lim som har limmande egenskaper. Det finns ett stort antal produkter som är fyllande, dvs du lägger bara något i sprickan. Det som finns på var sida om sprickan är fortfarande löst. Finns det en rörelse i dessa kommer de sakta men säkert att slipa ner fyllningen och problemet återkommer. Därför är det viktigt att vi använder ett lim och att limmet får en bra vidhäftning till underlaget, oavsett om det är vått eller torrt, så att vi kan sammanfoga delarna till i princip ursprunglig styrka. Limmet skall dessutom ha en hållfasthet som överstiger betongens. Finns det fler spänningar i konstruktionen, så kommer det att spricka igen, men inte där du limmat.

Skydd mot kemikalier

Generellt ger en epoxibeläggning ett bra skydd mot vardagliga kemikalier, men det finns naturligtvis undantag. Epoxi klarar oftast det som har ett pH över 7 galant. När det gäller syror är det lite mer spritt i resultaten. Syror som saltsyra och svavelsyra klarar epoxi bättre än t.ex. myrsyra och ättiksyra. Bensin och diesel är normalt inga problem i sina rena tillstånd, problemen kommer när det blandas in andra saker. Etanol är t.ex. något som epoxi inte gillar i långa loppet. Därför är det viktigt att ha hela utbudet av aggressiva kemikalier klart när förslag på uppbyggnad skall göras. Koncentrationer, tider och vilka blandningar. Med tider menas hur länge kemikalierna kommer att belasta beläggningen. Skall det tåla full belastning över en dag, en vecka, en månad, 10 år?  Kontakta oss gärna, så kan vi lättare ge förslag på en uppbyggnad som skall klara dina behov.

Underhåll

En epoxibeläggning är ofta ett bra underlag att bygga vidare på eller bara underhålla med nytt lager. Epoxi har limmande egenskaper och är förutsättningarna fett och dammfritt underlag, så fäster det.

Detta kan vi erbjuda

Vi har ett stort utbud av epoxiprodukter för bygg och konstruktion. Nedan följer några exempel, mer information i produktsortimentet ovan via menyn eller direkt bland databladen.

Mer information

phoneProvningsresultat och testresultat angående nötningsmotstånd, brandprovning, kemikalieresistens, emission och vattentäthet finns att tillgå. Välkommen att höra av dig till oss, vi nås på 0303 – 936 10.