Att tänka på i tider när fler och fler ljuskällor blir LED, är att dessa avger inte samma mängd energi för att ladda upp efterlysande färger. NM Efterlys 779 kräver mindre mängd energi och är därför ett bättre val om det finns LED. Önskas gulheten som NM Efterlys 257 har, så beställ PaintAP i en linjegul färg för grundmålning.

NM Efterlys 257

Epoxibaserad markeringsfärg med efterlysande effekt. Efterlysande markeringsfärger används framför allt som kant- och pilmarkering vid utrymningsvägar.

«Tekniskt datablad»


NM Efterlys 779

Epoxibaserad markeringsfärg med extra lång efterlysande effekt. Efterlysande markeringsfärger används framför allt som kant- och pilmarkering vid utrymningsvägar. Efterlysande i ca 14 timmar på vit bakgrund. Lämplig bakgrundsfärg är Paint AP Multi i kulör 27.

NM Efterlys 779 är i princip osynlig i dagsljus, varför en svagare färg på linjen kan vara ett alternativ vid behov. Detta drar dock ner effekten något.

«Tekniskt datablad»