NM Försegling 62F

Lösningsmedelsfri förseglingsepoxi som uppfyller kraven i Bro 2002 och 2004, Bilaga 6-5. NM Försegling 62F är avsedd att användas under gjutasfalt eller polymer-bitumenmattor.

NM Försegling 62F kan fyllas med kvartssand för tillverkning av utfyllnadsbruk eller dräneringsskikt eller användas ren som primering.

«Tekniskt datablad»


NM Försegling 62F Tix

En lösningsmedelsfri förseglingsepoxi som uppfyller kraven i Bro 2002 och 2004, Bilaga 6-5.

NM Försegling 62F Tix är avsedd att användas för kantförsegling och tätskikt på stål med uppstickande detaljer.

«Tekniskt datablad»