NM Fuktspärr FS023

Utgör ytskiktet i vårt system att utföra täta beläggningar på våt eller fuktig  betong. Efter härdning kan ytan beläggas med täta material såsom PVC-mattor  eller slitbeläggningar med epoxi utan risk för att fuktskador skall uppkomma.

Beläggningsarbeten utförs av auktoriserade läggare.

«Tekniskt datablad»