www.paintap.se presenterar vi en serie enkomponenta produkter för golv.

Golvbeläggningar kan du läsa mer om krav och analys.

NM Betong E600

En epoxitong (högfylld epoximassa), där förhållandet bindemedel och fyllnadsmedlet är väl avstämt. Det tillsatta fyllnadsmedlet utgörs av noggrant graderat kvartssand.

En beläggning där ytorna utsätts för extremt hög belastning, exempelvis truckbanor och lastkajer. NM Betong E600 är lätt att skura ut.

«Tekniskt datablad»


NM Bindemedel E600

Epoxibindemedel avsett för högfyllda beläggnings- och reparationsmassor. Bindemedlet har mycket goda vätande egenskaper, vilket borgar för täta konstruktioner.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»


NM Epoxi Klar 948

Ett lågvisköst och generellt  epoxiharts som kan används för tillverkning av avjämnings- och reparationsbruk för betongytor.

«Tekniskt datablad»


NM Golv 40

Lågviskös epoxifärg som i första hand är avsedd för ytförsegling av strögolv. Den låga viskositeten försäkrar att färgen kommer ner mellan sandkornen och ger ett homogent slutresultat.

«Tekniskt datablad»


NM Golv 40 med NM Härdare 560 B

En epoxifärg, avsedd att användas på ytor som även belastas under våta och svåra förhållanden.

Vidhäftningen är extremt hög till betong och keramiska material.

«Tekniskt datablad»


 

nmgolv50_1NM Golv 50 Super

Mycket god vidhäftning till keramiska material och betong. Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

Uppfyller alla krav i SS-EN 1504-2:2004, Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 2: Ytskyddsprodukter för betong, utom när det gäller permeabilitet. NM Golv 50 Super är testad enligt SS-EN 14891 A.7. och där ansedd som tät. Vilket är ett krav.

 

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»

 

 


NM Golv 80

En tunnskiktsbeläggning för tyngre gångtrafik och lätt gummihjulstrafik.

Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»


NM Golv 100 LE

M1swedish60x60En 3 mm golvbeläggning med mycket låga emissionsvärden. Så låga att den uppfyller emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.
TVOC på under 10 mikrogram per timma och kvadratmeter.

Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

«Tekniskt datablad»


NM Golv 100

En självutjämnande golvbeläggning baserad på epoxi. Speciellt framtagen för tyngre belastningar.

Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

 

nm100up_2 nm100up_1 nm100up_4 golv

Genomskärning av 3 mm NM Golv 100 UP
Genomskärning av 3 mm NM Golv 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»

 


NM Golv 400 Elit

Ett epoxibindemedel som används vid uppbyggnad av färgsandsbeläggningar enligt strömetoden. Ger ett porfritt, halksäkert, kemikaliebeständigt, tätt och framförallt lättstädat golv.

Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»

 


NM Golv 3000 ESD

En självutjämnande och elavledande golvbeläggning baserad på epoxi.

«Tekniskt datablad»


 

NM ME 52 T Tix

Ett lösningsmedelsfritt tixotropt epoxibindemedel med mycket liten gulningstendens.

«Tekniskt datablad»