NM Injektering INP 003

Injekteringsplast speciellt framtagen för tunnslip. Mycket låg viskositet.

«Tekniskt datablad»


NM Injektering INP 32

Lågviskös injekteringsplast med mycket hög tryckhållfasthet.

Godkänd enligt Bronorm 2002 och 2004.

Uppfyller kraven i SS-EN 1504-5:2013, Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 5: Injektering av betong

«Tekniskt datablad»


NM Injektering INP 42

Lågviskös injekteringsplast för injektering av sprickor i betong och berg. Lämplig för injektering av bom i betonggolv.

Uppfyller kraven i SS-EN 1504-5:2013, Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 5: Injektering av betong

«Tekniskt datablad»