NM Grundering BP 50 Super

En diffusionsöppen epoxibaserad grundering som är emulgerad i vatten. Långtidsegenskaperna för NM Grundering BP 50 Super är väl dokumenterade.

Produkten har marknadsförts sedan 1971. Utmärkt vidhäftning till keramiska material och betong, även under våta förhållanden.

«Tekniskt datablad»


NM Grundering 560

Lösningsmedelsfri epoxibaserad grundering för betong, klinker och bitumen.

Vidhäftningen till betong och klinker är absolut, även under mycket svåra förhållanden så som fukt och låg temperatur. Kan appliceras på betong med RF upp till 100%.

«Tekniskt datablad»


NM Impregnering V2000

Lösningsmedelsfri impregnering baserad på epoxi med mycket låg viskositet och lång öppentid. Går lätt in i porösa betongkonstruktioner och förstärker upp dem.

Öppentiden är vid +20°C ca 4 timmar.

«Tekniskt datablad»


NM Lim 623

Tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxilim, speciellt framtaget för limning och grundering av rostfritt stål.

«Tekniskt datablad»


NM Stålprimer 270

Lösningsmedelshaltig järnoxidprimer baserad på epoxi. Mycket god vidhäftning till både stål och aluminium. Säljs endast till yrkesmässig användning.

«Tekniskt datablad»