Relining

StudiebokRelining

NM Reline 543

Ett lösningsmedelsfritt reliningsystem baserat på epoxi som kan användas med flera olika härdare för att uppnå de maximala egenskaperna.

Vätningen av filt och glasfiber är mycket god.

«Tekniskt datablad»


NM Reline 543 / NM Härdare 661

NM Reline 543 med NM Härdare 661 är ett lösningsmedelsfritt tvåkomponent epoxisystem för relining av bensintankar 95-98 oktan samt
dieseltankar. Vätningen av glasfiber är mycket god. NM Reline 543 skall inte användas för tankar med dricksvatten, alkoholer eller ketoner.

«Tekniskt datablad»