Relining

StudiebokRelining

NM Reline 543

Ett lösningsmedelsfritt reliningsystem baserat på epoxi som kan användas med flera olika härdare för att uppnå de maximala egenskaperna.

Vätningen av filt och glasfiber är mycket god.

«Tekniskt datablad»