NM Elitläggare

NM Elitläggare används för att lägga NM Golv 100 UP samt NM Golv 400 Elit.

NM Elitläggare kan användas både för läggning på plåt och på betong.