NM EIF 900

För gjutning under exempelvis maskiner, maskinfundament, generatorer, turbiner, mellan stålplattor osv. Gjord för höga krav på tryck- och slaghållfasthet.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»


NM Injection 300

Långsamhärdande fylld undergjutningsmassa. Klarar de lite större volymerna vid gjutning.

«Tekniskt datablad»