Ytlacker

StudiebokYtlacker

NM Klarlack FS023

Epoxibaserad lösningsmedelsfri ytlack med mycket stor beständighet mot såväl söt som saltvatten. Innehåller inga ämnen som kan migrera ut i vatten. Dessa egenskaper tillsammans med en god slitstyrka gör NM Klarlack FS 023/H90 lämpad för t.ex. fiskodlingsbassänger, akvarier, säldammar, delfinarier etc.

«Tekniskt datablad»


NM Lack 10 PD

NM Lack 10 PD är en enkomponent lösningsmedelsfri polyuretandispersion, främst avsedd för inomhus ytlackning av släta beläggningar för skydd mot repor och minskad gulning där beläggningarna kommer att utsättas för direkt solljus.
NM Lack 10 PD har mycket hög rep- och klackmärkesbeständighet, en god vätförmåga och fäster till de flesta underlag och absolut vidhäftning till kakel.
NM Lack 10 PD skall inte läggas på ytor som är konstant vattenbegjutna. NM Lack 10 PD är diffusionsöppen.

«Tekniskt datablad»


NM Lack 200 (M)

NM Lack 200 är en vattenburen akrylatdispersionslack som är avsedd att användas på ytor såväl ute som
inne. Vidhäftningen är god till betong, asfalt, trä, plast och keramiska material.
Lätt att måla och torkar snabbt. Då den är vattenburen är den också skonsam mot miljön.
NM Lack 200 kan också fås som matt (M) med glanstal 30.

«Tekniskt datablad»


NM Lack 415

Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack med extremt låg gulningstendens, främst avsedd för ytlackning av flinggolv och epoxibeläggningar uppbyggda av färgad sand, där beläggningarna kommer att utsättas för direkt solljus.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»