Industriapplikationer

kolkubEpoxi för industrin är ett brett område, men i princip är det produkter för

  • Komposittillverkning / Laminering
  • Gelcoat
  • Limning
  • Filament Winding
  • Gjuthartser
  • Verktygstillverkning

Komposit

Med kompositer menas konstgjort sammansatta material, där det ingående materialen tillsammans bildar ett konstruktionsmaterial.

Nils Malmgren AB har ett stort sortiment av lamineringshartser för både rumstemperatur- och värmehärdande system för både handuppläggning och infusion. Noga utvalda råvaror för att samarbetet med fibrerna i kompositen skall bilda en fulländad konstruktion. Vi täcker det mesta inom vad som är möjligt och har stor flexibilitet när det gäller förpackningar. Välkommen att diskutera lamineringssystem med oss.

Läs mer om kompositer »»»

Gelcoat

Med gelcoat menas ett ytskikt. Det ställs nästan alltid någon form av krav till ytskiktsegenskaper. Sådana egenskaper kan t.ex. vara värmebeständighet, kemikaliebeständighet, ljusbeständighet, slitstyrka, låg friktion, glans, porfrihet. Det är med andra ord viktigt att välja rätt produkt.

Värt att tänka på är att det oftast är nödvändigt att fortsätta arbetet på gelcoaten (laminera, gjuta) när gelcoaten är tejpklibbig. Har härdningsförloppet gått för långt kan vidhäftningen bli dålig.

Tänk också på att en gelcoat som skall värmehärdas är mycket spröd efter härdning i rumstemperatur. Oftast är det lämpligt att förhärda i +50°C före avformning och sluthärdning.

Nils Malmgren AB har gelcoat för flera olika typer av applikationer, bl.a. för formtillverkning och som ytfinnish.

plasterLimning

Med lim förstås ett material som applicerat mellan två andra material förmår dessa att sitta ihop. Nils Malmgren AB sortiment av limmer är oftas anpassat för kundens önskemål. Återigen är det vår flexibilitet och möjlighet att tillsammans med kunden identifiera alla problemen som gör det möjligt att utveckla anpassade limmer. Vi hjälper gärna till att fästa dina problem.

Läs mer om limning »»»

Filament Winding

Filament Winding är en metod att med precision applicera förimpregnerad fiber på en roterande form (mandrel). De epoxisystem som används kännetecknas av lång potlife och låg viskositet. Systemen värmehärdas alltid.

Gjuthartser

Epoxi kan användas för tillverkning av detaljer och modeller genom gjutning i form. Systemen kan vara antingen transparanta eller fyllda. Generellt gäller att ju större detalj som skall gjutas, desto lägre måste reaktiviteten vara. Detta beror på att den värme som utvecklas vid reaktionen mellan epoxihartset och härdaren kan bli mycket hög och i värsta fall leda till sprickbildning.

Detaljer som skall ha hög temperaturbeständighet gjuts i system avsedda för efterhärdning i hög temperatur. Förhärdning sker först i rumstemperatur. Därefter höjs temperaturen långsamt (rampning) upp till härdningstemperaturen. Rampningstiden bestäms av detaljens storlek.

Vissa epoxigjuthartser kan användas till avgjutning och tillverkning av mindre formar.

Verktygstillverkning

Med verktyg menas i detta sammanhang formverktyg för tillverkning av detaljer. Sådan tillverkning kan vara plåtpressning, polyuretangjutning, RTM (Resin Transfer Molding), vakuumformning, formsprutning etc. Den tradionella metoden att tillverka verktyg är att bygga med gelcoat, kopplingsskikt och bakfyllning.

En annan metod är direktgjutning. Valet av epoxi bestäms av kraven på verktyget. Ofta ställs det krav på värmebeständighet och då är det nödvändigt att efterhärda verktyget i förhöjd temperatur. Det är mycket viktigt att härdningsprocessen görs under kontrollerade former. Härdugnen måste vara utrustad med styrelektronik som möjliggör en långsam temperaturökning. Den långsamma härdningen minimerar risken för inbyggda spänningar.

Bakfyllningen utgörs som regel av en högfylld massa av epoxi och aluminiumpulver eller epoxi och sand. Bakfyllningen kallas i dessa fall för stampmassa. Bakfyllningen måste packas noga för att ge verktyget homogenitet och styrka. Ofta är det nödvändigt att armera verktyget för att öka hållfastheten. Den bästa metoden är att använda yttre armering, dvs. verktyget får samverka med en yttre ram av aluminium.

Mer information

Välkommen att höra av dig till oss, vi nås på 0303 – 936 10.