NM El Epoxi 960

Tvåkomponent lågvisköst, ofyllt system avsett för ingjutning och impregnering av elektronikkomponenter. Infärgad (mörkblå).
Luftavgången är mycket god men för ingjutning av spolar t.ex. transformatorer kan vakuum vara nödvändigt.

«Tekniskt datablad»


NM Fix 132

Lösningsmedelsfritt elastiskt maskinbearbetningsbart gjutharts.

«Tekniskt datablad»


NM Gjutharts 094

Är ett lågvisköst epoxibindmedel för tillverkning av sandformar och laminat. Systemet kan accelereras med upp till 10% NM Accelerator 254.

«Tekniskt datablad»


NM Gjutharts 179

Metallpulverfyllt epoxiharts, avsett för tillverkning av pressverktyg. Verktyg kan tillverkas antingen genom direktgjutning i negativ form, eller genom bearbetning av gjutna block. Bearbetade ytor kan poleras.

Har en mycket låg reaktivitet vilket innebär att värmeutvecklingen under härdningsförloppet kan hållas på en låg nivå. Den långsamma härdningen innebär också att den luft som blandas in hinner ut innan gelningen.

«Tekniskt datablad»


NM Gjutharts 347

Lösningsmedelsfritt elastiskt epoxisystem för ingjutning av komponenter som utsätts för stor temperaturväxling. Finns i två olika viskositeter.

«Tekniskt datablad»


NM Gjutharts 785

Ett lågvisköst gjutharts baserat på epoxi för tillverkning av ingjutningar från ca 3 till 200 mm. Systemet innehåller ingen BPA. Är UV-stabilt och gulnar inte.

«Tekniskt datablad» « Informationssida »

 

 


NM Gjutmassa 985

Ett tvåkomponent epoxisystem, med höga hållfasthetsvärden och ett mycket lågt ångtryck, avsett för inbyggda lättviktskonstruktioner.

Håller en densitet runt 0,6 kg/liter.

«Tekniskt datablad»