Lamineringsepoxi

StudiebokLamineringsepoxi

NM Infusion 664

Ett extremt lågvisköst epoxisystem, avsett för alla typer av injiceringsprocesser. Systemet bygger på den senaste epoxiteknologin som innebär att låg viskositet kan kombineras med hög Tg (glass transition temperature) även vid härdning i rumstemperatur. Vätning och vidhäftning är mycket god till alla typer av fibrer. Endast för yrkesmässigt bruk. Se även NM Infusion 665.

«Tekniskt datablad»


NM Infusion 665

Ett extremt lågvisköst epoxisystem, avsett för alla typer av injiceringsprocesser. Systemet bygger på den senaste epoxiteknologin som innebär att låg viskositet kan kombineras med hög Tg (glass transition temperature) även vid härdning i rumstemperatur. Vätning och vidhäftning är mycket god till alla typer av fibrer.

«Tekniskt datablad»


NM Infusion 693

NM Infusion 693 är avsett att användas för injicering av formverktyg där krav på hög värmebeständighet föreligger. NM Infusion 693 härdar utan sprödhet vid rumstemperatur, vilket innebär att avformning kan ske så snart Tg är över rumstemperaturen. Efterhärdning skall göras genom rampning till härdningstemperaturen. Endast för yrkesmässigt bruk.

«Tekniskt datablad»


NM Laminering 275

Lågvisköst, rumstemperaturhärdande epoxibindemedel, avsett till laminering med glasfiber, kolfiber, polyester och aramidfiber för tillverkning av formar och verktyg. Har lång potlife och låg exotermvärme.

«Tekniskt datablad»


NM Laminering 380

Ett mycket lågvisköst, lösningsmedelsfritt epoxiharts avsett för glasfiber, kolfiber och aramid.

«Tekniskt datablad»


NM Laminering 625

Ett optimerat epoxisystem för handlaminering med hög Tg och mycket höga hållfasthetsvärden. Den låga viskositeten innebär att alla typer av fiber väts snabbt. Endast för yrkesmässigt bruk. Se även NM Laminering 635.

«Tekniskt datablad»


NM Laminering 635

Ett optimerat epoxisystem för handlaminering med hög Tg och mycket höga hållfasthetsvärden. Den låga viskositeten innebär att alla typer av fiber väts snabbt. Systemet är i princip likvärdigt med NM Laminering 625.

«Tekniskt datablad»


NM Laminering 650

Ett optimerat epoxisystem med hög Tg och mycket höga hållfasthetsvärden. Den låga viskositeten innebär att alla typer av fiber väts snabbt. Finns att få med tre olika typer av härdare ( B / M / F ) med olika pot life. Systemet kan användas för såväl injicering som handuppläggning. Potlife är lång, men kan accelereras med NM Accelerator 254. Accelerator rekommenderas ej vid injicering p.g.a. risk för blåsbildning. Endast för yrkesmässigt bruk.

«Tekniskt datablad»


NM Laminering 3070

Avsett att användas där krav på hög värmebeständighet föreligger.

«Tekniskt datablad»


NM Reline 543 / NM Härdare 661

NM Reline 543 med NM Härdare 661 är ett lösningsmedelsfritt tvåkomponent epoxisystem för relining av bensintankar 95-98 oktan samt
dieseltankar. Vätningen av glasfiber är mycket god. NM Reline 543 skall inte användas för tankar med dricksvatten, alkoholer eller ketoner.

«Tekniskt datablad»