Limmer

StudiebokLimmer

NM Lim 250

Epoxibaserat s.k. allroundlim utan lösningsmedel. Har mycket god vidhäftning till de flesta material, även teak.

«Tekniskt datablad»


NM Lim 386

Tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxilim som är tixotropt och rinner inte i skikttjocklek 5 mm vid 90°C.

«Tekniskt datablad»


NM Lim 893

Flexibiliserat värmehärdande enkomponentlim med höga hållfasthetsvärde. Har en mycket god ytvätningsförmåga vilket garanterar en god vidhäftning till de flesta material.

«Tekniskt datablad»