För att kunna förse marknaden med användbara och pålitliga epoxiprodukter, som är prisvärda, så krävs det resurser. Dessa resurser består bland annat av ett laboratorium som, förutom erfaren och välutbildad personal, har tillgång till all den mätapparatur som krävs för att mäta epoxiproduktens egenskaper. Egenskaperna gäller både de enskilda komponenterna och den härdade plasten. Självklart måste även råvarornas egenskaper kunna analyseras och jämföras med de analyscertifikat som leverantörerna har utfärdat.

Här följer nu ett antal exempel på egenskaper som laboratoriet hos Nils Malmgren AB mäter.

rheometer mäter viskositetenViskositet

Viskositet mäts med en rheometer. Sorten för viskositet är Pas (Pascalsekunder)

Flytgräns mäts med rheometer och anger den kraft som behövs för att en tixotrop produkt skall uppföra sig som en vätska.

Reaktivitet mäts genom att mäta viskositet mot tid vid konstant temperatur. Reaktivitetskonstanten kan sedan beräknas.

 

 

diagram

Konsistens och tixotropi mäts med rheometer. Resultatet av mätningen är en flytkurva som visar hur viskositeten varierar med skjuvhastigheten.

Vi mäter viskositet med en rotationsviskosimeter eller en oscillerande viskosimeter. Rotationsmätningen görs antingen som på bilden ovan med kropp i bägare eller mellan två plattor.

 

 

 

 

 

scaleDensitet

Densitet eller specifik vikt mäts för vätskor med hjälp av en pyknometer eller väl kalibrerat kärl och en mycket noggrann våg eller en kalibrerad hydrometer. I samtliga fall krävs även en kalibrerad termometer då densitet oftast anges vid +20°C.

 

 

 

 

 

titreringBlandningsförhållandet

Blandningsförhållandet bestäms genom att analysera antalet epoxigrupper och antalet aminogrupper i harts respektive härdare. Detta görs genom titrering.

 

 

 

 

Innehåll

Sammansättningen av produkter eller råvaror bestäms med FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy).

ftirdiagram

 

 

 

 

 

potlifePot life

Pot life mäts som regel på 100 gram av en till 20°C tempererad blandning av harts och härdare. Tiden till en temperaturstegring till 50°C anges.

 

 

 

 

 

 

DSC

Tg (glass transition temperature) mäts med en DSC (differant scanning calorimeter).

Härdningsgrad mäts med en DSC, och anges i procent av fullständig uthärdning.

 

 

 

 

dragMekaniska hållfastheter

Draghållfasthet, tryckhållfasthet, böjhållfasthet, elasticitetsmodul, töjning, skjuvning, vidhäftning, fläkhållfasthet är exempel på mätningar som görs med materialprovningsmaskin.

 

 

 

 

 

suntestVäderbeständighet

UV-beständighet mäts i en Suntest CPS+ där sol, värme och vatten kontinuerligt påverkar provet.

 

 

 

 

 

Alla de mätningar som görs, enligt gällande standarder, ger de materialdata som resulterar i ett datablad. Kunden måste kunna lita på att uppgifterna i databladet stämmer. Det sätt, på vilket Nils Malmgren AB visar kunden att vi är pålitliga som leverantör, är vårt ledningssystem för kvalitet ISO 9001.

Det är aldrig dyrt att köpa pålitliga kvalitetsprodukter.