Ett projekt kan bli ett projekt med gjutmassa

Är det så att människan aldrig är nöjd? Finns det alltid något som vi retar oss på och som vi önskade vi kunde göra lite bättre? Kanske konstruktioner av lättvikt genom en gjutmassa?

Kanske är vi nöjda mestadels, men att vilja förbättra lite ligger ofta inom önskans ram. Att jobba med glasfiber, epoxi och distansmaterial ger ofta många bra resultat, men ibland räcker inte distansmaterialets fyrkantighet till att lösa de runda drömmarna. Det blir helt enkelt väldigt mycket spackel. Spackel väger ofta mycket och då tappar vi lite av funktionen med lättvikt på vägen.

Uppbyggnad

NM Gjutmassa 985NM Gjutmassa 985 är ett flytande distansmaterial som kan hällas mellan två laminatskinn i en form eller så kan det tixotroperas med NM Tix 150 och läggas ut med t.ex. en tandspackel i önskad tjocklek. Så fort det går att spackla på med nytt tixotroperat material, så fylls rillorna igen med en vanlig spackel. Sen är det bara att låta det härda, slipa lätt och lägga färdigt med väv.

Vår gjutmassa kan gjutas ganska tjockt utan att det blir för varmt och behövs det en extra tjock distans så fortsätter du med ny utläggning som ovan istället för väv.

Fördelen med ett distansmaterial med epoxi som byggsten är att det finns styrka, vattentålighet, bra värmetålighet osv.  rakt igenom sandwichkonstruktionen när den är färdig. Allt kommer att kommunicera med varandra.

Lättvikt

NM Gjutmassa 985 har en densitet som kan jämföras med fur, dvs runt 0,6 kg/liter.

Andra möjligheter

Gjutmassan är dessutom väldigt trevlig att “snida” i. Att göra t.ex. en master för ett bete eller annat som du skall bygga en form till är enkelt. Skulle du ta för mycket är det ingen fara, bara göra rent och gjuta på lite nytt material. Naturligtvis går det att använda NM Gjutmassa 985 som slutanvändarmaterial också ifall en lättviktskonstruktion önskas. Enklaste utvecklingen kan ju vara ett specialflöte till sommarens metande.

Att se möjligheterna där många bara ser att det inte går, det gör skillnad.