Teknisk information

Allmänt om NM´s tekniska data

Respektive produkts tekniska data är baserade på nedanstående information

  • Blandningsförhållande är angivet i viktdelar.
  • Angivna data är ca-värden och uppnådda efter för varje produkt lämplig konditioneringstid och temperatur.
  • Viskositeten mäts vid 25°C, övriga värden vid 20°C om ej annat anges.
  • Kemikaliebeständigheten gäller kroppar helt nedsänkta i respektive vätskor vid 20°C.

Beträffande lagringstid så gäller att normalt lagrade produkter skall vara förbrukade inom 1 år.

Epoxihartser kan även vid normal temperatur kristallisera och måste då uppvärmas till cirka 50°C före användandet.

Epoxiprodukter som utsätts för UV-ljus gulnar mer eller mindre. Färgförändringar kan därför uppstå.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data.

Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi ej känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna.

Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.

NM Kulör 14

NCS 3010 G90 Y
RAL 7031

 

NM Kulör 15

NCS 4030 G30Y
RAL 6011

 

NM Kulör 16

NCS 6030 G30Y
RAL 6002

 

NM Kulör 17

NCS 3502 B
RAL 7004

 

NM Kulör 18

NCS 4502 B
RAL 7037

 

NM Kulör 19

NCS 5040 Y80R
RAL 3009

 

NM Kulör 20

NCS 2050 Y20R
RAL 1024

 

NM Kulör 37

NCS 1040 B10G
NM Kulör24
Svart

NM Kulör 27
Vit


Den angivna NCS®©– och RAL-koden är den ungefärliga översättningen från NM’s standardkulörer.

coloursTack vare utökade laboratorieresurser kan vi idag tillverka i princip vilken kulör som helst med relativt kort leveranstid. Efter att vi fått besked på kulör enligt färgkarta eller erhållit färgprov, kan vi ge besked på hur nära vi kommer, eventuellt pristillägg och leveranstid. Vi har i dag färdiga recept på mer än 400 olika kulörer som är ordentligt utprovade.

Utöver de i databladen angivna produkterna tillverkar vi för Er de eventuella specialprodukter som kan komma i fråga.

Hör av Er till oss så hjälper vi mer än gärna till att lösa Era problem.