Inom Nils Malmgren AB har en gedigen kunskapsbas om epoxi och dess användningsmöjligheter byggts upp sedan starten 1967. Vi har lärt oss möjligheterna och upptäckt fallgroparna. Dessa kunskaper ligger som ett tryggt fundament när vi hjälper dig att lösa dina problem.

När du t.ex. kontaktar oss, så försöker vi att matcha dina önskemål mot någon av alla de produkter vi redan har på hyllan. I de flesta fall är detta möjligt, men när det blir stopp så kan vi erbjuda att ta fram en produkt för dig.

Hur går det till?

Att ta fram en ny produkt kräver först och främst en marknad. Antingen så ser vi att det finns ett hål i vår utbudspalett eller så är det du, en kund, som initierar en utveckling.

För att begränsa projektet så gäller det först att hitta ramarna. Vad är det som den nya produkten skall uppnå? Vad är det för något med de befintliga som inte räcker till? Här är det viktigt att hitta alla parametrar, för även om epoxi kan väldigt mycket så finns det en del där det inte fungerar så bra.

I det här steget är det inte bara de tekniska och fysikaliska uppgifterna som är viktiga, utan även de ekonomiska och kanske även det förpackningstekniska. Helt enkelt kunna se hela produkten i hyllan innan den finns.

Utveckling

Nu börjar vårt laboratorium att jobba. Allt för att hitta var vi kan möta kraven men också var det inte går hela vägen fram. Det är de sistnämnda uppgifterna som är de viktigaste, eftersom det är de som kunden, eller vi, måste ta ställning till om de kan accepteras. De krav som möter specifikationerna är det ju inga problem med.

Tillsammans med kund kommer vi fram till en produkt som kan användas på önskat sätt och kan produceras av oss. Nu finns ett underlag som går vidare för att kunna ta fram ett pris tillsammans med önskad förpackning.

Under hela processen insamlas data som behövs för produkten, vilka senare kommer att presenteras i ett tekniskt datablad (TDS).

Registrering

När allt är klart så finns en produkt i önskad förpackning, tekniska datablad samt säkerhetsdatablad (SDB).  Oavsett om produkten tas fram för att fylla ett hål i vår palett eller speciellt för kund, tar vi hand om allt bakgrundsarbete med anmälning till Kemikalieinspektionens register och EU’s databaser.

Sen då?

Det tar inte slut där. Via kund eller egna tester uppdateras hela tiden data för produkten. I fält får vi in information över lång tid och försäkrar oss om att de förutspådda långtidsegenskaperna verkligen stämmer.

Att försöka ge garantier för produkters funktion över tider de inte ens existerat på marknaden är svårt. Epoxi började användas mer allmänt på 60-talet, så att ge garanti längre än dagens årtal minus 1960 blir en än vildare gissning.  Sen är det också skillnad på de formuleringar som gjordes i Norden under 60, 70, 80 och 90-talet och de som finns idag, i många fall. Många ämnen har blivit omklassificerade och bör inte längre användas som råvaror ur ett både arbets- och miljöhänseende. Därför är det viktigt att formulerare försöker se in i framtiden och hör vad som ryktas i beslutens korridorer för att kunna välja de bästa och mer framtidssäkrade råvarorna. I en tid när färskvatten börjar bli en bristvara, så kanske vare sig vatten- eller lösningsmedelsburet är det som skall användas. 100% solid är ett argument som kanske får bättre gehör framöver. Vilket också säkrar att det blir som vi tänkt utan att behöva tänka på ventilation, filter och friskluft.

Vårt tyngsta argument är inte att vi alltid skall sälja en produkt till dig, vi vill att ditt problem skall lösas. Om det inte kan lösas med våra produkter, så kanske vi kan leda in dig mot rätt väg. Förhoppningsvis hörs vi snart igen när vi kan hjälpa dig med något ur vårt sortiment.