Tankbeläggningar

StudiebokTankbeläggningar

NM Silo 556 / Härdare 40

Lösningsmedelsfri och lätt tixotroperad tvåkomponent epoxi med mycket god kemikalie- och vattenresistens.

Systemet används till uppbyggnad av invändig beläggning i tankar, behållare och kar för kemikalier.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»