NM Flex 8000

Tvåkomponent lösningsmedelsfri självutjämnande membranisolering baserad på internt mjukgjord epoxi. Används som spricköverbryggande membran under en epoxibeläggning. Läggs om minst 2 kg/m². Brottöjningen vid +20°C är ca 100% och vid -30°C ca 30%.

«Tekniskt datablad»


NM Frigg 935

Lösningsmedelsfri internt mjukgjord beläggning i första hand avsedd för skummad polystyren. Mycket god slitstyrka och elasticitet.

«Tekniskt datablad»


NM Spackel Elastic 705 Flex

Tvåkomponent epoxispackel med hög tixotropi och goda elastiska egenskaper.  Elasticiteten bibehålles ned till -30°C. Flex-varianten har en lägre viskositet  och låg tixotropi, vilket gör den idealisk för bredspackling av stora ytor.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»