range

Nils Malmgren AB har sedan starten 1967 byggt upp ett tryggt sortiment av produkter som skall se till att du får det resultat som du förväntar dig!

I menyn ovan under Produkter kan du lotsa dig fram till den produkt du söker. Där finns kortfattad information om varje produkt, samt ett datablad i PDF-format.

För Säkerhetsdatablad och Byggvarubedömningar ber vi dig att kontakta vår miljöavdelning.