epoxikurs Kemiska arbetsmiljörisker

Vi erbjuder den kurs som krävs enligt lag för att få arbeta med härdplaster och cyanoakrylat.
Kursen är bred och täcker in samtliga ämnen som berörs.

Vår laboratoriechef, med över 30 års erfarenhet av epoxikemi, leder de uppskattade kurserna. För mer information, kontakta oss på e-post eller telefon.

Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43 står det bland annat att alla som kommer i kontakt med diisocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser, metakrylater* eller akrylater* samt de som jobbar mer än 30 minuter per vecka med etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat skall genomgå utbildning.

En utbildning får dessutom inte vara äldre än fem år!
(* Märkta med H317 eller H334)


You can find information in English here.