Det är Nils Malmgrens AB:s policy att enbart tillhandahålla epoxiprodukter och råd därom som överensstämmer med kundernas förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Produkterna skall levereras i rätt tid och i rätt kvantiteter.

Vårt mål är att genom stort engagemang hos alla anställda, tillsammans med våra leverantörer och kunder uppnå rätt kvalitet på de produkter vi levererar.

Genom kvalitetsmedvetande och utbildning hos alla anställda skall vi säkra vår konkurrenskraft och utveckling.

Kontinuerliga kvalitetsförbättringar är grunden i vårt kundfokuserande kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.