NM Gjutharts 785

NM Gjutharts 785 är ett lågvisköst gjutharts baserat på epoxi för tillverkning av ingjutningar från ca 3 till 200 mm. Systemet innehåller ingen BPA, är UV-stabilt och gulnar inte.

För gjutningar 3 – 30 mm skall NM Härdare 785 S användas.
För gjutningar 30 – 200 mm skall NM Härdare 785 L användas.

Utförande

Blandningen av komponenterna är mycket viktig. En dålig blandning resulterar i mjuka fläckar i gjutningen.

Blanda noga i ett kärl, för över blandningen i ett rent kärl och blanda ytterligare. Dosering skall alltid göras på våg med tillräcklig noggrannhet.

Potlife och exotermvärme påverkas av omgivande temperatur. Större gjutningar rekommenderas att inte göras i lokaler med en temperatur över 23°C.

Systemet är självavluftande, men vid avancerade gjutningar kan vakuum vara bra att använda.

Vid alla gjutningar är rekommendationen att någon form av lock/skydd sätts över gjutningen för att förhindra att det blåser för mycket luft över ytan. Detta också för att slippa föremål i ingjutningen som inte skall vara där.

Skall ytterligare gjutning göras ovanpå den första gjutningen, sker detta för systemet med NM Härdare 785 L efter ca 24 timmar och för NM Härdare 785 S efter ca 8 timmar.

Vid inblandning av pigment i form av pasta, flytande eller fast pigment rekommenderas att detta görs i god tid innan gjutningen. Detta för att luft som blandas in vid tillsats av pigment skall hinna ut och bindemedlet skall hinna väta pigmentet.

Genomsiktliga tillsatser ligger runt 0,03 – 0,08 % av torrt pigment.

 

 

Släppmedel

I samtliga fall rekommenderar vi att man provar vad som fungerar bäst som släppmedel. Normalt rekommenderar vi inte vaxbaserade släppmedel. Beroende på formen kan filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocote 220 fungera. Släppmedlet skall vara väl torkat/härdat innan gjutning sker.

Härdning

NM Gjutharts 785 härdar ut vid rumstemperatur. Med NM Härdare 785 S tar härdningen ca 48 timmar och med NM Härdare 785 L tar härdningen ca 7 dygn vid 20°C. Uthärdningen kan påskyndas genom härdning vid förhöjd temperatur. Se till att all luft har gått ur innan detta görs.

Efter att gjuthartset stelnat, och kan hanteras i rumstemperatur, rekommenderas en efterhärdning i ett dygn. Denna görs genom att lägga föremålet i en ugn och sakta öka temperaturen från rumstemperatur till 50°C. Ett riktvärde är +5°C/60 minuter.

Efterarbete

All form av efterarbete på en uthärdad gjutning skall göras på en väl mattslipad och avtorkad yta på gjutningen.

NM Gjutharts 785 kan bearbetas med hjälp av såg, fräs eller svarv. Ytorna kan sedan poleras. Polering sker med gradvis minskande kornstorlek på våtslippapperet.

NM Gjutharts 785 innehåller inga tillsatser som kan störa ytan. Därför är en slipad yta ett neutralt underlag för vidare behandling med t.ex. lack. Vi rekommenderar dock alltid att man testar på en mindre yta först.

 

På ytor där ett högt slitage är förväntat, rekommenderas att ytan beläggs med en icke gulnande ytlack baserad på t.ex. en polyuretan.

 

Tjockare ingjutningar är fullt möjligt med NM Gjutharts 785. När föremål skall gjutas in kan det vara bra att först påföra material i besvärliga vinklar. Luft stiger rakt upp. Finns det något som hindrar blir det kvar i ingjutningen.

 

 

 

 

Att göra ingjutningar i olika färger i tunna och tjocka skikt är också fullt möjligt. Denna gjutning gjordes genom att den transparenta lades först tillsammans med det som i detta fallet skulle gjutas in. Sen ställdes den tunna gjutningen, med ett lock på, direkt in i en ugn som höll +50°C. Där fick den stå i två timmar innan nästa lager hälldes på.

 

 


Här syns den ingjutningen från ovan. Att färga in NM Gjutharts 785 går bra med det mesta i pigmentväg. Vattenburna färgpastor, torra pigment osv. För att man skall uppleva en transparens i gjutningen krävs egentligen specialpigment, men är halten pigment tillräckligt liten kan en liknade effekt uppnås. I vissa fall fungerar karamellfärger också, men prova gärna först med små testgjutningar.

 

 

 

 

Ju smalare “rör” som gjutningarna görs i, desto svårare för luften att faktiskt ta sig ur. Reaktiviteten är låg och genom att värma upp till ca 40°C redan under gjutningen av små föremål kan luft enklare elimineras.

 

 

 

 

En gjutning innehållande kottar och glitter som svarvats till en skål och polerats.

 

 

 

 

Läs mer i det tekniska databladet.