Vi har även en serie enkomponenta produkter för golv, se www.paintap.se för mer information.

Läs mer på Golvbeläggningar om krav och analys.

NM Betong E600

Högfylld epoximassa, så kallad epoxitong, där fyllnadsmedlet utgörs av noggrant graderat kvartssand. Används som beläggning på ytor med extremt hög belastning, såsom exempelvis truckbanor och lastkajer.

«Tekniskt datablad»


NM Bindemedel E600

Epoxibindemedel avsett för högfyllda beläggnings- och reparationsmassor. Bindemedlet har mycket goda vätegenskaper vilket borgar för täta konstruktioner. Använd även som primer för Betong E600-system.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»


NM Epoxi Klar 948

Ett lågvisköst epoxiharts som används för tillverkning av avjämnings- och reparationsbruk för betongytor.

«Tekniskt datablad»


NM Golv 40

Lågviskös epoxifärg avsedd för ytförsegling av strögolv. Den låga viskositeten gör att färgen säkert går ner mellan sandkornen och ger ett homogent slutresultat.

«Tekniskt datablad»


NM Golv 40 med NM Härdare 560 B

En lösningsmedelsfri epoxifärg som är avsedd att användas på ytor som belastas även under våta och svåra förhållanden. Vidhäftningen är extremt hög till betong och keramiska material.

«Tekniskt datablad»


 

nmgolv50_1NM Golv 50 Super

Mycket god vidhäftning till keramiska material och betong. Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

Uppfyller alla krav i SS-EN 1504-2:2004, Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 2: Ytskyddsprodukter för betong, utom när det gäller permeabilitet. NM Golv 50 Super är testad enligt SS-EN 14891 A.7. och där ansedd som tät. Vilket är ett krav.

 

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»

 

 


NM Golv 80

En tunnskiktsbeläggning för tyngre gångtrafik och lätt gummihjulstrafik. Läggs upp till ca 1,2 mm tjocklek.

Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»


NM Golv 100 LE

M1swedish60x60En 3 mm golvbeläggning med mycket låga emissionsvärden. Så låga att den uppfyller emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.
Rekommenderas för alla utrymmen där man vill veta vad som finns i luften. TVOC på under 10 mikrogram per timma och kvadratmeter. Dvs det tar mer än 11 år innan ett gram avdunstat från en kvadratmeter.

Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

«Tekniskt datablad»


NM Golv 100

En självutjämnande golvbeläggning baserad på epoxi. Speciellt framtagen för tyngre belastningar. Läggs i skikt om 3-5 mm.

Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

 

nm100up_2 nm100up_1 nm100up_4 golv

Genomskärning av 3 mm NM Golv 100 UP
Genomskärning av 3 mm NM Golv 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»

 


NM Golv 400 Elit

Epoxibindemedel för uppbyggnad av beläggningar enligt strömetoden. Ger ett porfritt, halksäkert, kemikaliebeständigt, tätt och framförallt lättstädat golv. Lägges i skikt om 3-4 mm.

Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus.

«Tekniskt datablad» «Kemikalieresistens»

 


NM Golv 3000 ESD

En självutjämnande elavledande golvbeläggning baserad på epoxi. Lägges i skikt om 1.25 mm (2 kg/m²).

«Tekniskt datablad»


 

NM ME 52 T Tix

Ett lösningsmedelsfritt tixotropt epoxibindemedel med mycket liten gulningstendens.

«Tekniskt datablad»