Blanda är bra, eller?

Det får väl anses som välkänt att när vi jobbar med tvåkomponenta produkter, så skall vi blanda väl och ordentligt. Helst inte dela satsförpackning, inte blanda med runda föremål och inte använda blandningsburkar som innehåller konstiga fördjupningar i väggar och botten. Detta vet vi ju, så det behöver vi inte beröra djupare just nu. Men vad är det vi skall blanda eller inte blanda?

Vi skall inte blanda olika produkter utan att veta vad vi gör.

Uppbyggnad

Oavsett vad vi skall göra, så är det flera steg som krävs innan vi är klara och kan gå hem. Är det ett betonggolv som skall målas, så är det utläggning av betong, skötsel av den till torkning, kanske avjämningsbruk och sen målning.

Betraktar vi detta betonggolv så är det många fel som kan begås utan att vi ens riktigt vet om det. För vi har ju gjort varje lager riktigt, enligt någon säljare.

Grejen är att helheten måste betraktas. Alltid helheten. Är hela konstruktionen kompatibel i alla lägen?

Hur tänka?

Vi måste tänka baklänges!

Image by rawpixel.comHur tänkte du nu?

Det är alltid underlaget som skall hålla fast det som läggs ovanpå. Inte tvärtom. Är underlaget stampat jordgolv blir slutresultatet inte bättre. Inte ens en silikatfärg kan sitta fast på stampat jordgolv. Lägger vi det tuffaste vi vet ovanpå stampgolvet, så kommer det också att ramla loss. Det är alltså underlaget, underlaget, som håller fast det som läggs ovanpå.

Så vi bestämmer oss först för en beläggning. Vad har den för krav? Den kräver att ytdraghållfastheten är minst 1,5 MPa (ca 15 kg/cm2). Alltså måste underlaget ha en ytdraghållfasthet eller bara draghållfasthet på 1,5 MPa. Men det är tyvärr inte allt. Vad står det mer för krav? Väl rengjord, slipad eller blästrad kanske? I undertexten står det alltså att det skall vara ett rent originalunderlag. Inga okända ämnen i form av primers, oljor eller dammbindare. Behövs detta, så måste vi först ha klartecken från leverantören eller säljaren att dessa två fungerar ihop. Om t.ex. dammbindaren och beläggningen inte gillar varandra, vad händer då? Troligen lossar det och vems fel är det?

Detta tankesätt måste användas hela vägen ner till start. Hela biten måste vara kompatibel. Om avjämningsspacklet inte tål förhöjd fuktighet, vems fel är det då att beläggningen lossnar?

Om avjämningsspacklet ligger som en lös kaka ovanpå betongen pga en okänd olja som använts som dammbindare på betongen, vems fel… ja, vi förstår…

Det blir ändå billigare

Att ha full koll över hela konstruktionen och inte blanda hej vilt brukar löna sig i längden. Tänk baklänges och gör framsteg helt enkelt!