NM Gjutmassa 985 är ett tvåkomponent epoxisystem, med höga hållfasthetsvärden och ett mycket lågt
ångtryck, avsett för inbyggda lättviktskonstruktioner. Tekniskt datablad.

 

NM Gjutharts 785 är ett lågvisköst, lågreaktivt, UV-beständigt och icke gulnande epoxiharts för ingjutningar från ca 3 till 200 mm.

Systemet har två olika härdare beroende på hur tjocka gjutningar som skall göras.
Läs mer i det tekniska databladet eller titta in på sidan NM Gjutharts 785 för mer information och tips.

 

NM Reline 543 med NM Härdare 661
Nu har vi efter ett års tester hittat ett system som fungerar med i säkerhet 2020-års 95 och 98 oktaniga bensin (och diesel).

Systemet har testats genom att provbitar legat helt sänkta i bensin och även legat strax ovanför ytan, dvs i ångorna.