Rivertables och ingjutna föremål

Att fylla sprickor i träplankor med epoxi har blivit mer och mer populärt. I olika grupper i sociala media visas fantastiska skapelser upp och samtidigt ropar nybörjare efter billigaste och bästa epoxin.

Billigaste är oftast inte synonymt med bästa, men i det här fallet så är det egentligen kraven som ställer villkoren för vilken plast vi skall ha. Om den skall färgas så är egentligen de enda kraven att den inte byter färg med tiden, gulnar, samt att den släpper luften. I princip.

Innan vi går in på plasten, så bör vi betrakta föremålet som skall plastas.

Är det trä så måste vi veta att detta rör på sig beroende på fuktigheten i luften. Epoxi är mycket starkare än trä, så rör det på sig går trämaterialet sönder närmast plasten. Därför bör ett trämaterial med låg rörelse väljas och dessutom någorlunda tjockt så det inte påverkas lika mycket. Men det finns möjligheter att jämka på kraven, mer om det senare. Trämaterialet bör även vara ”snickeritorrt” så det slutat krympa och inte avger fukt om värmen stiger vid härdningen.

Är det ett föremål som skall inplastas så är strukturen viktig att få så slät som det bara går. Därför är det lättare att gjuta in en glaskula än fröställningen på en maskros. Epoxin måste kunna väta underlaget, d.v.s. komma under och knuffa undan luften. Lite som diskmedel fungerar. Epoximaterial med mycket god vätning har ofta en tendens till att ”löddra”, som diskmedel, vilket kan blir ett problem.

Luft rör sig dessutom bara åt ett håll – uppåt. Kan luften inte röra sig, så blir den fast på undersidan av något. Detta måste vara med i beräkningarna när vi skall gjuta in något. Alltså är det bra om epoxin har en lite längre öppentid och att formen kan vinklas utan problem. Kanske kommer det behövas två gjutningar för att det skall bli plant. Då är det bra om det går att gjuta så att skarven inte syns.

Betraktar vi plasten som skall användas, så är det sen ett antal parametrar som vi måste fundera över.

Först är det gulning eller inte gulning

Den epoxi som används idag på bred marknad är ”vanlig” epoxi. Den gulnar då det är en aromatisk molekyl. Var inte orolig, det finns ingen fri BPA i epoxin. Att skriva BPA-fri på produktblad och liknande är väldigt missledande, då det gäller för all flytande epoxi (LER) och mer talar om inkompetens hos den leverantör som skriver så det.

Genom tillsatser kan epoxin fås att skjuta på gulningen till någon gång i framtiden, eller tills tillsatsen inte klarar mer. Detta beror på vilken form av UV-filter som används och i vilka mängder den är tillsatt. Enkel kemi utan hemligheter så långt. Dock finns det epoxi som inte gulnar utan tillsatser.

Det är alifatisk epoxi. NM Gjutharts 785 är alifatisk och innehåller inga UV-filter då de inte behövs.

Tidigare nämndes att trä och epoxi kan jämkas. En alifatisk epoxi är i sig mer flexibel än en aromatisk epoxi. Används samma typer av härdare till den alifatiska kommer vi att få ett plastmaterial som har lättare att ta upp mindre rörelser utan att det släpper eller river loss trä.

Om plasten som skall användas färgas mycket mörk, så spelar det i stort sett ingen roll om epoxin gulnar eller inte. Det syns inte.

Därefter är det reaktiviteten som måste beaktas

Det som i huvudsak skiljer aromatisk och alifatisk epoxi åt, förutom molekylens utseende, är reaktiviteten. En vanlig epoxi kan du kanske gjuta upp till 5 cm om det inte är för varmt i rummet. Med en alifatisk kan du gjuta en spann på 20 liter utan att det händer så mycket. Gott om tid med andra ord. När det fixerats så behövs det värme för att sluthärda.

Det finns snabbare varianter för alifatisk epoxi också, så den ger faktiskt mer möjligheter.

Normalt är system byggda med aromatisk epoxi (huvuddelen av alla märken på marknaden) mer värmetåliga än alifatiska. Men för att dra ner reaktiviteten används ofta en långsam och långkedjig molekyl till härdare. Detta drar också ner värmetåligheten, så de flesta ligger runt 50-60°C. Detta bör betänkas om det är svarta ingjutningar i ett bord innanför ett fönster.

Epoxi smälter inte, men blir mjuk och tappar hållfasthet. En mörk yta kan bli runt 80°C.

Det är alltså viktigt att veta vad föremålets arbetstemperatur skall vara. Är det ett bord i ett allmänt rum vars belastning är en kopp med kaffe, så är det inte så stora problem. Är det ett bord precis innanför ett fönster med mörkt trä, så är det kanske inte optimalt att placera en stor krukväxt på det bordet. Risk att det kommer att bli en kanal i det.

På Nils Malmgren AB har vi lång erfarenhet av epoxi, dess funktion och användning. Välkommen att fråga oss inför nästa projekt.